JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

Služby

Osvedčenie vydané Technickou InÅ¡pekciou a.s. číslo 011/1/2011 – EZ-E-E2-A nás oprávnuje vykonávaÅ¥ východiskové (prvotné) a periodické (opakované) Odborné Prehliadky a Odborné Skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických do 1000V vrátane bleskozvodov.
v praxi to znamená najmä:
– elektrické inÅ¡talácie budov (domy, byty,Å¡koly, výrobné haly a pod.)
– blesokzvody (domy, byty, Å¡koly, haly a pod.)
– elektrické ručné náradie
– dočasné staveniskové rozvádzače
– elektrické prípojky
– elektrické spotrebiče, stroje a prístroje
– káble a Å¡núrové vedenia

-meranie termokamerou – termovízia – NOVÉ

Okrem OPaOS VTZ-E (revízii) poskytujeme aj služby ako sú opravy a realizácia elektrických inštalácii a zariadeni, elektrické merania a podobne.