JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

Prečo JB Laboratories

-individuálny prístup ku každému zákazníkovi

-v prípade dohody so zákazníkom vykonavanie OPaOS a iných služieb v expresnom termíne

-kvalitné, udržované a kalibrované meracie prístroje zaručujúce presnosÅ¥ meraní (Fluke 1654b, Chuvin Arnoux C.A. 6115N…)

-bezplatná obhliadka (v rámci Bratislavy)

-upozorňovanie na blížiaci sa koniec platnosti OPaOS (revízie)