JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

Cenník

orientačné ceny najbežnejších Odborných Prehliadok a Odborných Skúškach VTZ-E (revízii)

obhliadka 0,-EUR (plati pre obhliadky v Bratislave)

byt 70,- EUR

rodinný dom 100,-EUR

bleskozvod 10,-EUR/zvod

elektrické ručné náradie a spotrebiče nad 20ks 5,-EUR/ks

montáž/meranie a iné služby 15,- EUR/h

doprava 0.3,- EUR/km

ceny ostatných služieb a množstevné zľavy dohodou

ceny sú bez DPH
spoločnosť JB Laboratories s.r.o. je platcom DPH