JB Laboratories s.r.o., Revízie elektro

Revízie bleskozvodov, revízie el. inštalácií, revízie el. ručného náradia

O nás

!! NOVINKA !! K naÅ¡im službám pribudlo meranie termokamerou FLUKE. Kontaktujte nás v prípade záujmu o meranie termokamerou – termovíziu.

 

JB Laboratories s.r.o. so sídlom Lietavská 9, Bratislava je spoločnosť vykonávajúca Odborné Prehliadky a Odborné Skúšky (OPaOS = revízia) vyhradených technických zariadeni elektrickych (VTZ-E). Zjednodušene povedané: revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.
Spoločnosť JB Laboratories s.r.o. bola založená po viac ako 10 ročných predchádzajúcich skúsenosti z oblasti elektrotechniky a poskytuje preto odborné a kvalitné služby s profesionalnym prístupom v danej problematike.
Okrem OPaOS (revízii) poskytuje JB Laboratories s.r.o. aj činnosti ako sú opravy rôznych elektrických zariadení a spotrebičov, merania elektrických veličín, poradenstvo v odbore elektrotechniky, návrhy a realizácie el. zariadeni.
Pri vykonavani OPaOS okrem bohatých skúseností z elektrotechnickej praxe, osvedčenia vydaného Technickou Inšpekciou, využívame najmodernejšie prístroje špecialne určené pre revíznych technikov a elektrické meracie prístroje pre merania v priemyselnej elektrotechnike